O nadaci

O nadaci

Spíše než pomáhat, ukázat lidem, že si dokáží pomoci sami. Podpořit jejich talent, nezávislost a schopnost se o sebe postarat. Chceme umožnit klientům prožít radost ze svého vlastního úspěchu a vědomí, že na nikom nezávisí, nezůstali nikomu nic dlužní, že oni sami umí a mohou pomáhat a vracet.

Nadace BADOKH byla založena v roce 2015 společností BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář, s.r.o. Účelem nadace je: podpora mládeže, podpora ohrožených a sociálně slabých rodin, podpora osob ohrožených vyloučením, podpora menších začínajících podnikatelů, podpora umění a kultury.

Výkonnou ředitelkou a členkou správní rady nadace je Markéta Nováková (marketa.novakova@nadacebadokh.com). Dalšími členy správní rady nadace jsou Jakub Dostál (jakub.dostal@nadacebadokh.com) a Petr Kuhn (petr.kuhn@nadacebadokh.com).

Vracíme.com

Vracíme

Nadace BADOKH organizuje a podporuje projekt Vracíme, který je určen pro lidi, kteří mají schopnosti, odhodlání a vůli si pomoci sami a chybí jim pouze peníze nebo rada. Věříme, že schopnost „vracet“ je (nutnou, i když nikoliv dostatečnou) podmínkou spokojeného života. Vděčíme za mnohé lidem, kterým jsme zapomněli, nemohli anebo nestihli jejich laskavost vrátit. Projekt Vracíme je naše vracení. Klientům nadace nabízíme příležitost vrátit peníze/služby, které jim nadace poskytne a zamyslet se nad tím ještě dříve, než se peníze/služby použijí.

Více na www.vracime.com

Mladé umění

Mladé umění

Zpravidla dvakrát ročně spoluorganizujeme výstavy mladých malířů. Pomáháme vydávat katalog jejich děl a pořádáme vernisáže včetně diskusního fóra na vybrané téma z uměleckého prostředí.
Tomáš Tichý, Petr Malina, Tomáš Němec, Tomáš Jetela, Tadeáš Kotrba, Patrik Kriššák, Václav Misař

Edice BADOKH
 • Tomáš Němec | Z vesnice

  Napsat, že maluje pořád stejně, je-li tomu tedy tak, by bylo přinejmenším zjednodušující. Stejné znamená nejen opakovat formu, ale opakovat, respektive vyprazdňovat obsah. To ovšem není případ tvorby Tomáše Němce. V zásadě ovšem nepotřebuje jiné nebo „nové“ prostředky k vyjádření znovuprožívání. Jejich nepřehlédnutelné rozpětí, zahrnující spontánní záznamy i propracovaný malířský rukopis, mu poskytuje dostatečný prostor pro artikulaci toho, co je jeho světem, co jako takové ovšem je možná i světem naším.

  Katalog

  Němec
 • Tomáš Tichý | Umělé ráje

  Právě ta dynamicky polyfonní vnitřní myšlenková dramaturgie obrazu jako by někdy doslova popisovala rozpornost dnešních obsahů nazírání aktuální skutečnosti . To je to, co představuje podstatnější a obecnější poselství (...) malířského díla [Tomáše Tichého].

  Katalog

  Tichý
 • Petr Malina | City Time

  Petr Malina maluje tak, jako se jiní dívají (…). Malinovy obrazy okolní svět zachycuj í především zřetelně, realisticky, jakoby nezúčastněně (...). Jejich hodnota ovšem nespočívá v obnažující drobnopisnosti, o kterou usiluje paparazzi. Petr Malina maluje sice pečlivě a soustředěně, ale přesto své náměty pojímá sumárně, téměř bez detailů. Proto se může zdát, že jeho plátna navzdory zřetelnému poutu se skutečností víc skrývají, než vyjevují.

  Katalog

  Malina
 • Tomáš Jetela | Unesen přízraky

  Tomáš Jetela [...] je důsledným figuralistou. Člověk v jeho případě netvoří jen oblíbený námět obrazů, je to pro něj téma v tom nejryzejším slova smyslu, tak jak ho přínáší především romantická tradice.[...] Člověk je pro Tomáše Jetelu dlouhodobě hlavním měřítkem osobní univerza, a proto je také významným klíčem k interpretaci jeho tvorby.

  Katalog

  Jeleta
 • Tadeáš Kotrba | Lines of Loners

  Pokud bychom měli v díle Tadeáše Kotrby hledat odkaz ke kanonickým předchůdcům moderní malby, došli bychom nejspíše k praxi amerických modernistických malířů, přestože k doslovné abstrakci či expresi Kotrba rozhodně nesměřuje. V barevných liniích proplétajících se lián útočících na poutníky můžeme nalézt citaci Pollockových litých obrazů, zatímco v pásovém dělení horizontů spatříme nádech barevných polí ve stylu Marka Rothka.

  Katalog

  Kotrba
 • Patrik Kriššák | Paralelní příběhy

  Patrik Kriššák [...] se na domácí vizuální scéně postupně prosazuje od nultých let nového tisíciletí. Jestliže tento symbolický zlom před necelým čtvrt stoletím [...] vyvolával „apokalyptické“ nálady, (mladé) umělce už obava z absolutního konce nevzrušuje. O životnosti malby sice nespekulují, to ale neznamená, že by k ní přistupovali výhradně ortodoxním způsobem.

  Katalog

  Kriššák
 • Václav Misař | Červený rybízku!

  Malíř tu vychází ze samotného nevyčerpatelného média malby. Novátorství a autorství zde není tolik v použitém jazyku /stylu, který může klidně něco připomínat, ale především v tom, jak a pro co je použit. Ve výsledném obrazu, ve výsledném sdělení. Náš malíř sleduje předobraz, který mu přineslo jeho „snící vědomí“.

  Katalog

  Misař
 • Zbyněk Sedlecký | Iluze & Interpretace

  Zbyněk Sedlecký (1976) patří mezi autory silné malířské generace, která nastupovala na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Jeho práce se řadí k figurativním tendencím, i když při pozornějším sledování autorova malířského vývoje se jeví samotná otázka zobrazení jako problém daleko složitější, než aby ho vyčerpala stanovuj í c í relace mezi estetickými kategoriemi figurace a abst rakce.

  Katalog

  Sedlecký
 • Aleš Brázdil | Trance

  Malbu Aleše Brázdila charakterizuje vedle smyslu pro iluzivnost výrazu také přítomnost určité vizuální iritace. Pohled na jeho obrazy probouzí neklid. Své malířské schopnosti přetvářet viděné či spatřené do stavu dynamické, přeskupující se hmoty, kterou lze nadále libovolně tvarovat, manipulovat a podle potřeby ohýbat(...). Brázdila fascinuje existence časové kapsy, která byla fixována v příslušném médiu a lze se k ní opakovaně vracet. Jaký důvod se však skrývá v tomto malířském „vytěžování“ reprodukce?

  Katalog

  Brázdil
 • Vojtěch Kovařík I Alej zapomenutých těl

  Vojtěch Kovařík vnáší do současné malby jednoznačný princip osvěžení. Vstupuje do problematiky obrazu z jiné strany, nežli z té, které je historicky zatížena konvencemi minulosti. Více nežli vývojové chronologie v dějinách umění ho zajímá samotný generačně aktualizovaný výraz. Podstatou je autorův smysl pro materiální výstavbu obrazové kompozice.

  Katalog

  Kovařík

Eben Trio

Eben Trio

Nadace BADOKH podporuje hudební těleso Eben Trio sestávající z klavíristky Terezie Fialové, houslisty Romana Patočky a violončelisty Jiřího Bárty. V roce 2017 jsme podpořili jejich turné po Číně, kde odehráli 8 koncertních představení.

„Díky finančnímu daru od Nadace BADOKH jsme v říjnu 2017 realizovali naše debutové turné po největších koncertních sálech Číny. Turné zahrnovalo osm koncertů, kde jsme prezentovali také českou hudbu a naši kulturu. Turné bylo pro nás obrovským přínosem a také nezaměnitelnou zkušeností. Navázali jsme mnoho kontaktů a obdrželi pozvání na příští sezónu. Srdečně děkujeme!” Eben trio

 • Nadace01
 • Nadace02
 • Nadace03
 • Nadace04

Obrazy žárem

Obrazy žárem

Ozvláštnit pražské ulice, zpestřit je uměním.

Ozvláštnit pražské ulice, zpestřit je uměním. Ve spolupráci s The Chemistry Gallery pořádá Nadace BADOKH několikrát ročně výstavy v pražských ulicích a parcích. Výtvarná díla vytvořená technikou smaltu zprostředkovávají interakci široké veřejnosti se současným uměním. Přináší do veřejného prostoru nová témata a oživují starobylou výtvarnou techniku s tak současným názvem „email”.

Umělci: Magdaléna Jetelová, Tomáš Císařovský, Viktor Frešo, Andrej Dúbravský, Lubomír Typlt, Daniel Balabán, Veronika Holcová, Daniel Kreibich, Martin Kuriš, Petr Hábl, Pavel Opočenský, Michael Rittstein, Jana Vojnárová, Lukáš Miffek, David Krňanský, Boris Jirků, Jan Vytiska, Irena Jůzová, Petr Nikl

PIAZZETTA NÁRODNÍHO DIVADLA 4. 4. - 17. 4. 2017,
NA PŘÍKOPĚ 1. 11. - 24. 11. 2017,
NA ŠTVANICI 1. 4. - 30. 9. 2018,
ČERNOŠICE 1. 11. - 31. 11. 2018,
ZÁMEK V LETOVICÍCH 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019

 • ObrazyZarem01
 • ObrazyZarem02
 • ObrazyZarem03
 • ObrazyZarem04
 • ObrazyZarem05

Depresivní deti touzí po penezích

Depresivní deti touzí po penezích

Nadace BADOKH je partnerem projektu Happy End v hotelu Chateau Switzerland.

spolupráce
DDTPP

Kontakt

Kontakt

Nadace BADOKH
28. října 767/12, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 04593201
tel.: +420 607 723 436
marketa.novakova@nadacebadokh.com